svētdiena, 2015. gada 29. novembris

Sigulda rudenī - 2015

Kropotkinu (fon der Borhu) dzimtas kapi blakus Paradīzes kalnam. Pāri Gaujai paveras skats uz Turaidas pili.
Siguldā, ainaviski skaistā vietā, ar skatu uz Gaujas upes senieleju un Turaidas pils torņiem, bijuši ierīkoti Kropotkinu dzimtas kapi. Tie atrodas Siguldas kapsētas ZA malā - ar izbūvētu kapu velvi, neliela pusloka veidā. Droši zināms, ka šeit 1898.gadā apglabāta Olga Kropotkina (dzim. fon der Borha, kņaza Nikolaja Kropotkina māte). Siguldas luterāņu draudze uzstādīja grāfienei Olgai piemiņas plāksni ar cilni arī Siguldas baznīcā. Kapos pirms I Pasaules kara apbedīta arī Aleksandra Sarina (dzimusi princese Kropotkina), kņaza Nikolaja Kropotkina māsa-avīzē publicētajā nekrologā vēstīts par viņas pārvešanu no Gžatskas Krievijā, kur viņa bija mirusi, uz dzimtas kapiem Siguldā. Iespējams, ka šeit atdusas grāfiene Eleonora fon der Borha (dzimusi grāfiene Laval), Olgas vecāmāte. Pēc siguldiešu atmiņām, te apglabāta arī ilggadējā Kropotkinu bērnu aukle.


1940.gadā kapliču uzlauza krievu armijas zaldāti, meklējot dārglietas kapu velvē esošajos zārkos un pēc tam uzspridzinot kapliču ar granātām (fiksēts pēc siguldieša Kārļa Meņģeļa atmiņām)
Pats Nikolajs Kropotkins, kurš īslaicīgi bija piedalījies arī Bermonta-Avalova armijas darbībā, 1920.gadā emigrēja uz Franciju, miris Berlīnē 1937.g.
Kropotkini dzīvoja Siguldā līdz repatriācijai 1939.gadā - pēc agrārreformas piešķirto neatsavināmo muižas daļu Kaķīšu pusmuižā (55 ha) viņi pārdeva, pēc tam dzīvojot Siguldā Valdemāra ielā 3, vasarnīcu stila koka ēkā.  


N.Kropotkins bija precējies ar Madlienas muižnieka meitu Mariju  (dz.Richteri), viņiem bija 5 bērni - 2 dēli un 3 meitas. Dēlam Georgijam 20.gs. 30-tajos gados Rīgā piederēja privāta deju skola. Māte - Marija Kropotkina darbojās Siguldas luterāņu draudzes padomē. Viena no Georgija māsām - Tatjana - bija precējusies ar baronu Mengdenu, otra - ar Richteru. 2000.gadā Baltijas jūrā tika izkaisīti kņazes Marijas, kura mirusi ASV, pelni.
1778./79.gadā Siguldas draudzes hronikā Siguldas baznīcas grāmatā sacīts, ka "draudzē ir 180 zemnieku mājas, 12 krogi, 4 dzirnavas, baznīca labā stāvoklī. Tai jaunajā kapsētā tā ierīkošana jaunas kungu kapsētas (kapličas) no tiem draudzes priekšniekiem ir atvēlēta".
2004.gadā Kropotkinu dzimtas kapus no jauna iesvētīja pareizticīgo mācītājs.Kraukļu aiza un ala

2015.gada rudenī šīs puses dabas takas bija visai bēdīgā stāvoklī.


Labi ka Vējupītē ūdens līmenis bija neliels, pretējā gadījumā pastaiga būtu apdraudēta.

Priecēja tas, ka varēja vērot takas atjaunotnes procesu - tātad viss ar laiku būs atkal OK!

Pētera alas apkārtne


Ielejā pie Gaujas ( Paradīzes kalna pakājē ) vērojami intensīvi darbi. Nebija saprotams, kas tieši notiek - varbūt aizaugušās teritorijas pārtop par parku. Citu gadu būs jāapskatās ar ko tas beidzās. 

Netālu no Vējupītes ietekas gar Gauju kādreiz vedis vecais Siguldas ceļš, kurš iebrukušās Pazemes alas dēļ vairs nav lietojams.